Σεμινάρια

Αισθητική Άκρων Βασική Εκπαίδευση

Ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των τεχνικών αισθητικής άκρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εισαγωγή του επαγγέλματος.