Αντιμετώπιση τραύματος και ειδικών καταστάσεων

Ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στη διαχείριση μιας σοβαρής αιμορραγίας εκπαιδεύοντας τον ενδιαφερόμενο ώστε να χρησιμοποιεί αιμοστατικούς παράγοντες και κατάλληλα εξειδικευμένα υλικά πρώτων βοηθειών.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αντιμετώπιση τραύματος και ειδικών καταστάσεων