Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Σπούδασε Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου στο Ι.Σ.Α.Ε.Κ. Αγγελοπούλου!

Άρτια καταρτισμένο προσωπικό θα σου δώσει όλες τις απαντήσεις που αφορούν την προνοσοκομειακή αντιμετώπιση περιστατικών κρίσιμων και απειλητικών για τη ζωή ασθενών.


Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ασκεί ένα επάγγελμα με υψηλές απαιτήσεις αλλά και με μεγάλη ηθική ικανοποίηση λόγω της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο.

O απόφοιτος των Ι.Σ.Α.Ε.Κ. της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», με τις εξειδικευμένες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσει με την ολοκλήρωση της κατάρτισής του, είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αρχές της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού, εφαρμόζοντας τις τεχνικές και τα μέσα της προνοσοκομειακής περίθαλψης.

Ειδικότερα:
• Αντιμετωπίζει τις απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις στον τόπο του συμβάντος
• Συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του οξέως πάσχοντος και στη διακομιδή του στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα
• Συνεργάζεται με ομάδες διάσωσης σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή μαζικών καταστροφών
• Εφαρμόζει τις ιατρικές οδηγίες.
Η φοίτηση ορίζεται σε πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου τα τέσσερα εξάμηνα είναι θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Ο ειδικευόμενος προχωρά σε εξετάσεις πιστοποίησης και λαμβάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους το κρατικό δίπλωμα που είναι επιπέδου 5.

Τομείς απασχόλησης

Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολείται στον δημόσιο τομέα στελεχώνοντας τα μέσα με τα οποία παρέχεται η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα. Μπορεί να απασχοληθεί στο ΕΚΑΒ, σε Κέντρα Υγείας και σε όλους τους τομείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (κλινικές, πολυιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, οίκους ευγηρίας), στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο Λιμενικό Σώμα, στην Ελληνική Αστυνομία, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ΜΚΟ, σε ασφαλιστικούς φορείς που διαθέτουν ασθενοφόρα, σε εταιρείες παροχής κατ’οίκον νοσηλείας και ιατρικών υπηρεσιών.
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου