Ειδικές Κατηγορίες Μακιγιάζ

Το σεμινάριο είναι ομαδικού τύπου και έχει διάρκεια 50 ώρες.

Θεωρία

• Προϊόντα μακιγιάζ
• Μακιγιάζ ιστορικών περιόδων
• Ο ρόλος των φρυδιών στο θέατρο


Εγχειρίδιο

Η τέχνη του Μακιγιάζ,
Εμπειρία Εκδοτική από Κατερίνα Κυριακού

Πρακτική

• Θεατρικό μακιγιάζ / μακιγιάζ μπαλέτου
• Έντονο μοντέρνο μακιγιάζ
• Extreme make up
• Arabic
• 18ος αιώνας, 19ος αιώνας, 20ος αιώνας
• Δεκαετίες του 20ου αιώνα
• Ελεύθερο μακιγιάζ για θεατρικές σκηνές
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ειδικές Κατηγορίες Μακιγιάζ