Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών


Το πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε, οι συμμετέχοντες με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης...

Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS)


Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση...

ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απιδινωτής


Το πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης είναι κατάλληλα σχεδιασμένο έτσι ώστε καθένας...

Πρώτες
Βοήθειες


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “RTI Πρώτες Βοήθειες” περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών και θεωρητικών ενοτήτων με σκοπό να καταστήσει τον εκπαιδευόμενο...

Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε να απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες ενασχολούμενους...

Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες


Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις...

Ειδικές Πρώτες βοήθειες

Πρώτος Βοηθός (FPOS) Επίπεδο 1


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ‘Πρώτου Βοηθού 1’ (RTI First Person on Scene™ 1) παρέχει στους εκπαιδευόμενους στοχευμένες γνώσεις και δεξιότητες...

Πρώτος Βοηθός (FPOS) Επίπεδο 2


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ‘Πρώτου Βοηθού 2’ (RTI First Person on Scene™ 2) έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους ανώτερες γνώσεις...

Οξυγόνο Πρώτων Βοηθειών


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παροχής οξυγόνου στοχεύει στην εκμάθηση της χρήσης οξυγόνου κατά τη διάρκεια της παροχής πρώτων βοηθειών, συμβάλλοντας σημαντικά...

Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών


Το πρόγραμμα εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών της Rescue Training International αποτελεί αυτόνομη διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης εκπαιδευτών...

Εκπαιδευτής Ειδικών Πρώτων Βοηθειών


Η εκπαίδευση εισηγητών ειδικών πρώτων βοηθειών (RTI Advanced First Aid Instructor) αποτελεί κορυφαία διαδικασία οδηγώντας στην απόκτηση πιστοποίησης...

Ειδικές Πρώτες
Βοήθειες


Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των εξειδικευμένων πρώτων βοηθειών καθοδηγούν ομαλά τον εκπαιδευόμενο σε ανώτερο γνωστικό και πρακτικό επίπεδο...

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία


Το πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία” είναι κατάλληλο για την εκπαίδευση προσωπικού σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και σχετικό...

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (Επείγοντα)


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – επείγοντα περιστατικά” είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων...

Για περισσότερες πληροφορίες ή εγγραφή μπορείτε να μας καλέσετε ή να συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος