Εκπαιδευτής Ειδικών Πρώτων Βοηθειών (FPOS)

Η εκπαίδευση εισηγητών ειδικών πρώτων βοηθειών (RTI Advanced First Aid Instructor) αποτελεί κορυφαία διαδικασία οδηγώντας στην απόκτηση πιστοποίησης ανώτερου εκπαιδευτή και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η πιστοποίηση Εκπαιδευτών Πρώτων Βοηθειών.

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στις διδακτικές δεξιότητες, μεθόδους και διαδικασίες που πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος εκπαιδευτής ώστε να επιτύχει τους διδακτικούς στόχους και να διασφαλίσει το υψηλό επίπεδο ποιότητας σε κάθε διοργάνωση εκπαίδευσης.

Δικαιώματα Εκπαιδευτών Ειδικών Πρώτων Βοηθειών:

Ο εκπαιδευτής που ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκπαίδευση εκπαιδευτών αποκτά δύο πιστοποιητικά εκπαιδευτών και το δικαίωμα να εκπαιδεύει, να εξετάζει και να πιστοποιεί τα προγράμματα πρώτων και ειδικών πρώτων βοηθειών της RTI:

Ειδικές Πρώτες Βοήθειες

 • Πρώτος βοηθός 1 (RTI First Person on Scene Level 1)
 • Πρώτος βοηθός 2 (RTI First Person on Scene Level 2)
 • Οξυγόνο Πρώτων Βοηθειών

Πρώτες Βοήθειες

 • Βασική Υποστήριξη Ζωής (συμπ. ΚΑΡΠΑ)
 • ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
 • Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
 • Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Διάρκεια:

Η εκπαίδευση διαρκεί 27 ώρες που διανέμονται σε 3 ημέρες.


Περιεχόμενο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ειδικών Πρώτων Βοηθειών

 • Παρουσίαση των προγραμμάτων πρώτων βοηθειών
 • Δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρώτων βοηθειών
 • Μέθοδοι διδασκαλίας των πρώτων βοηθειών
 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Χρήση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού
 • Οργάνωση εκπαίδευσης
 • Υλικοτεχνικές απαιτήσεις και ασφάλεια
 • Τρόποι παρουσίασης πρακτικών εφαρμογών
 • Εκπαιδευτικές συνασκήσεις
 • Μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευομένων
 • Διαδικασίες εξετάσεων
 • Διαδικασίες πιστοποίησης
 • Πρακτική και θεωρητική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτών
 • Χρήση εντύπων διαχείρισης διαδικασιών

Εξέταση:

Η εξέταση πραγματοποιείται σε θεωρητικό επίπεδο μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και σε πρακτικό επίπεδο με την διεξαγωγή διδασκαλίας με πρακτικό και θεωρητικό περιεχόμενο. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 80%.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής αποκτά το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών “RTI First Aid Instructor Certificate” και το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή Πρώτου Βοηθού “RTI Advanced First Aid Instructor Certificate”.


Παροχές του προγράμματος             

 • Σάκος Εκπαιδευτή RTI
 • Φάκελος Σεμιναρίου
 • Αναλώσιμα Πρώτων Βοηθειών
 • Εγχειρίδια Πρώτων Βοηθειών ενηλίκων
 • Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών για παιδί και βρέφος
 • CD (Instructor Toolkit) με βοηθητικά αρχεία διοργάνωσης και φόρμες, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
 • Παρουσιάσεις για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα προγράμματα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
 • Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή Πρώτου Βοηθού “RTI Advanced First Aid Instructor Certificate”
 • Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών “RTI First Aid Instructor Certificate”

Προϋποθέσεις:

 • Ηλικία άνω των 18 ετών
 • Κάτοχος πιστοποίησης First Person on Scene Level 2 ή πιστοποίησης αντίστοιχου περιεχομένου από άλλο αναγνωρισμένο φορέα.

 

Στη περίπτωση που είστε ήδη εκπαιδευτής αναγνωρισμένου φορέα σε προγράμματα First Person on Scene ή αντίστοιχα, μπορείτε να κάνετε μετεγγραφή εκπαιδευτή.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα συμμετοχής μας και θα σας απαντήσουμε άμεσα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Άρθρα - Ενημέρωση