Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών

Το πρόγραμμα εκπαιδευτών πρώτων βοηθειών της Rescue Training International αποτελεί αυτόνομη διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης εκπαιδευτών ώστε τόσο οι ενδιαφερόμενοι χωρίς προηγούμενη εμπειρία όσο και ήδη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διδάξουν πιστοποιημένα προγράμματα πρώτων βοηθειών.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αναπτύσσονται θεματικές ενότητες όπως:
 • Παρουσίαση των προγραμμάτων πρώτων βοηθειών
 • Δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρώτων βοηθειών
 • Μέθοδοι διδασκαλίας των πρώτων βοηθειών
 • Παρουσία του εκπαιδευτή στην αίθουσα
 • Χρήση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού
 • Τρόποι ανάπτυξης θεωρίας
 • Τρόποι παρουσίασης πρακτικών εφαρμογών
 • Μέθοδοι αξιολόγησης εκπαιδευομένων
 • Διαδικασίες εξετάσεων
 • Διαδικασίες πιστοποίησης
 • Πρακτική και θεωρητική άσκηση των υποψηφίων εκπαιδευτών
 • Χρήση εντύπων διαχείρισης διαδικασιών

Διάρκεια Προγράμματος:

28 ώρες / 3 – 4 ημέρες

Εξετάσεις Υποψηφίων Εκπαιδευτών:

Η εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών διενεργούνται την τελευταία ημέρα της εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν γραπτή, πρακτική και θεωρητική αξιολόγηση.Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα λάβουν το Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών – Rescue Training International.

Δικαιώματα Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών:

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών της Rescue Training International, αποκτούν το δικαίωμα της διδασκαλίας και χορήγησης πιστοποιητικού στις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες της RTI.
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής
 • ΚΑΡ.Π.Α. – Απινίδωση
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
 • Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
 • Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Παρεχόμενο υλικό στους υποψήφιους εκπαιδευτές

 • Σάκος Εκπαιδευτή RTI
 • Φάκελος Σεμιναρίου
 • Αναλώσιμα Πρώτων Βοηθειών
 • Εγχειρίδια Πρώτων Βοηθειών ενηλίκων
 • Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών για παιδί και βρέφος
 • CD (Instructor Toolkit) με βοηθητικά αρχεία διοργάνωσης και φόρμες, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
 • Παρουσιάσεις για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα προγράμματα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Ηλικία άνω των 18 ετών
 • Πιστοποιητικό πλήρους εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών
Δικαίωμα συμμετοχής επίσης, έχουν οι κάτοχοι πιστοποιητικού πρώτων βοηθειών σε αντίστοιχες ενότητες από άλλους φορείς.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα συμμετοχής μας και θα σας απαντήσουμε άμεσα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Άρθρα - Ενημέρωση