Σεμινάρια

Εξειδικευμένα Σεμινάρια

Ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των τεχνικών αισθητικής άκρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εισαγωγή του επαγγέλματος.