Ι.Σ.Α.Ε.Κ. Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας

Είναι η ειδικότητα που δίνει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να δημιουργεί και να σχεδιάζει ρούχα και υποδήματα σύμφωνα με τις εξειδικευμένες γνώσεις, με την προσωπικότητα του πελάτη αλλά και με τις διεθνείς τάσεις της μόδας, έχοντας στόχο το υψηλότερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η φοίτηση ορίζεται σε πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου τα τέσσερα εξάμηνα είναι θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Ο ειδικευόμενος προχωρά σε εξετάσεις πιστοποίησης και λαμβάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους το κρατικό δίπλωμα που είναι επιπέδου 5.

Τομείς απασχόλησης:

• Βιοτεχνίες – βιομηχανίες ενδυμάτων
• Οίκους μόδας
• Τηλεοπτικές/κινηματογραφικές παραγωγές
• Διαφήμιση
• Τύπος

Διενεργούνται σεμινάρια καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών .
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ι.Σ.Α.Ε.Κ. Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας