Ι.Σ.Α.Ε.Κ. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Ένας κλάδος ιδιαίτερα σημαντικός, που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Είναι ένα επάγγελμα ευθύνης με διαχρονικά μεγάλη ζήτηση.

Ο ειδικευόμενος αποκτά κατά την εκπαίδευσή του δεξιότητες τις οποίες και εφαρμόζει σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Η φοίτηση ορίζεται σε πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου τα τέσσερα εξάμηνα είναι θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Ο ειδικευόμενος προχωρά σε εξετάσεις πιστοποίησης και λαμβάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους το κρατικό δίπλωμα που είναι επιπέδου 5.

Απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών , των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

Τομείς Απασχόλησης
Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος σε:

- Εμπορικές Επιχειρήσεις
- Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
- Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών - Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
- Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών
- Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού - Οποιοδήποτε διοικητικό τμήμα επιχείρησης
- Τράπεζες, Ασφαλιστικές & Χρηματιστηριακές Εταιρείες
- Δημόσιες Υπηρεσίες & Επιμελητήρια

Σεμινάρια διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ι.Σ.Α.Ε.Κ. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας