Ι.Σ.Α.Ε.Κ. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

Η ειδικότητα της λογιστικής αποτελεί το πιο νευραλγικό κομμάτι σε κάθε επιχείρηση, καθώς ησωστή λειτουργία των οικονομικών της στηρίζεται στα στελέχη του.

Στόχος μας, η σωστή εκπαίδευση, η άρτια εξειδίκευση και η συνεχής ενημέρωση του ειδικευόμενου καθώς αποτελούν τις βάσεις για την αποτελεσματικότερη διοίκηση, λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων καθώς και την επίλυση προβλημάτων.

Χρησιμοποιώντας τα εξειδικευμένα λογισμικά και εργαλεία μπορεί να συμμετάσχει στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, να εκδώσει και να διαχειριστεί τη μισθοδοσία, να καταχωρήσει, να ελέγξει, να κωδικοποιήσει και να εκδώσει όλα τα παραστατικά του λογιστηρίου της επιχείρησης.

Το επάγγελμα αυτό συνδυάζει μεγάλη απορρόφηση και υψηλές αποδοχές. Η φοίτηση ορίζεται σε πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου τα τέσσερα εξάμηνα είναι θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Ο ειδικευόμενος προχωρά σε εξετάσεις πιστοποίησης και λαμβάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους το κρατικό δίπλωμα που είναι επιπέδου 5. Διενεργούνται σεμινάρια καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ι.Σ.Α.Ε.Κ. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου