Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση & απινιδωτής

Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.), είναι η προσπάθεια που γίνεται για να διατηρηθεί ζωντανός ο εγκέφαλος του ανθρώπου που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή.  Η καρδιακή ανακοπή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση βοήθειας από κάποιον τυχαία παρευρισκόμενο.

Η θεραπεία ωστόσο σε θύμα ανακοπής είναι η χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω απινιδωτή. Είναι δεδομένο, ότι τα συστήματα επείγουσας παροχής πρώτων βοηθειών αδυνατούν να ανταποκριθούν άμεσα στα πρώτα κρίσιμα λεπτά σε ένα θύμα ανακοπής, με έγκαιρη χορήγηση απινίδωσης, για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (Α.Ε.Α.).

Ο Α.Ε.Α. είναι μια ευέλικτη και εξειδικευμένη συσκευή που χρησιμοποιεί φωνητικές εντολές για το τι πρέπει να κάνει ο Πρώτος Βοηθός καθώς και οπτικά μηνύματα για την καθοδήγηση του. Η συσκευή αυτή μπορεί να διακρίνει από μόνη της αν πρέπει να χορηγήσει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε η χρήση ακόμη και από μη εκπαιδευμένο προσωπικό δεν μπορεί να κάνει κακό στο θύμα ανακοπής αφού η συσκευή είναι αυτή που κυρίως επιλέγει αν θα «δώσει» ρεύμα και όχι ο άνθρωπος.

Για το λόγο αυτό, στις μέρες μας, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην απινίδωση σε δημόσιους χώρους από τους Πρώτους Βοηθούς (υγειονομικούς ή όχι) καθώς τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα για τη ζωή του θύματος .

Τα σεμινάρια λοιπόν, για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS – Basic Life Support) εξειδικεύονται στην εκπαίδευση των πολιτών, έχουν στόχο την εξοικείωση τους με τις συσκευές αυτές αλλά και την διδασκαλία της ορθής & αποτελεσματικής υποστήριξης της ζωής τα πρώτα αυτά κρίσιμα λεπτά μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε ένα συνάνθρωπό μας αν παραστεί ανάγκη.

Η αναγκαιότητα αυτών των σεμιναρίων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο ο πληθυσμός υποχρεούται να τα παρακολουθεί, λχ με τη σύνδεσή τους με την απόκτηση διπλώματος οδήγησης.

Πληροφορίες
Στη σελίδα:
Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών
& στο Τηλέφωνο
27210 80990