Μαθαίνω να βάφω τον ευατό μου

Το σεμινάριο είναι ομαδικού και ατομικού τύπου.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι ανάλογη των αναγκών του εκάστοτε εκπαιδευομένου.

Σας περιμένουμε με τα εργαλεία και τα υλικά σας ώστε να σας καθοδηγήσουμε για τη σωστή χρήση τους!

*στο χώρο υπάρχουν εργαλεία και υλικά σε περίπτωση έλλειψής τους από τον εκπαιδευόμενο.
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μαθαίνω να βάφω τον ευατό μου