Πιστοποίηση Πρώτων Βοηθειών

Για Προπονητές

Το πιστοποιητικό είναι κατάλληλο για τη  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού!

Σύμφωνα με το Νόμο 4809/2021 – ΦΕΚ 102/Α/19-6-2021, Άρθρο 36

Πληροφορίες
Στη σελίδα:
Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών
& στο Τηλέφωνο
27210 80990