Πρώτες Βοήθειες για ξεναγούς βουνού

Απαραίτητη προϋπόθεση για ξεναγούς βουνού και εκδρομών.

Αναγνωρισμένη πιστοποίηση από τους Τour operators, ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς.

Από την First Aid Academy Καλαμάτα

Ζήτα προσφορά για την δική σου εκπαίδευση.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε!

Πληροφορίες
Στη σελίδα:
Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών
& στο Τηλέφωνο
27210 80990