Σεμινάριο Aquarella

H Τεχνική Aquarella βασίζεται στην αρμονική εναλλαγή διαφορετικών χρωμάτων, έτσι ώστε εκεί που τελειώνει το ένα χρώμα να αρχίζει το άλλο, χωρίς να υπάρχουν ευδιάκριτα όρια μεταξύ τους.
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σεμινάριο Aquarella