Σεμινάριο Nail Art Level II

Εξέλιξη του Γραμμικού 1 , δημιουργία υφών, σκιάσεων αι ανάγλυφων σχεδίων.
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σεμινάριο Nail Art Level II