Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Σε μια εποχή που τα διατροφικά πρότυπα διαφοροποιούνται από την επίδραση τόσο των τοπικών όσο και των διεθνών πιέσεων ,από παράγοντες σχετικούς με την υγεία , θρησκευτικούς παράγοντες, οικονομικούς , και κοινωνικούς , η μελέτη των διατροφικών συνηθειών είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποσκοπεί στην καλή υγεία του πληθυσμού τόσο την ψυχική όσο και την οργανική.

Σπούδασε στην ειδικότητα του στελέχους διατροφής-διαιτολογίας και γίνε επιτυχημένος επαγγελματίας. Ο αριθμός και η ποικιλία των επαγγελματικών ρόλων της συγκεκριμένης ειδικότητας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που θεωρείται πλέον ως φυσική συνέπεια της εκάστοτε διαιτητικής εντολής, ειδικά όταν τα τρέχοντα μοντέλα περίθαλψης δίνουν μεγάλη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών με κέντρο τον ασθενή και την δια-επαγγελματική ομαδική εργασία.

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.

O απόφοιτος της ειδικότητας των Ι.Σ.Α.Ε.Κ. «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» έχει πιστοποιήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (επαγγελματική συμπεριφορά) που απέκτησε, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο ομάδας, επικουρώντας το έργο των υπευθύνων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ).

Η φοίτηση ορίζεται σε πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου τα τέσσερα εξάμηνα είναι θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Ο ειδικευόμενος προχωρά σε εξετάσεις πιστοποίησης και λαμβάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους το κρατικό δίπλωμα που είναι επιπέδου 5.

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μπορούν να εργαστούν σε:

• Γραφεία διαιτολόγων διατροφολόγων
• Ινστιτούτα αδυνατίσματος
• Κέντρα αισθητικής και ομορφιάς-Πολυδύναμα κέντρα
• Καταστήματα υγιεινών τροφών
• Οίκους ευγηρίας
• Υπηρεσίες Catering
• Παιδικούς σταθμούς
• Κατασκηνώσεις
• Νηπιαγωγεία
• Σχολεία
• Φαρμακεία
• Κλινικές
• Νοσοκομεία
• Θεραπευτήρια του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας