Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Έχεις την τάση να ασχολείσαι με μηχανές & αυτοκίνητα ; Έχεις επιδεξιότητα και εφευρετικότητα ; Η σωματική σου αντοχή αλλά και η θέληση σου χαρακτηρίζεται από υπομονή και επιμονή;

Σπούδασε Τεχνικός Μηχανοτρονικής!

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή.

Η δράση του χαρακτηρίζεται από:
• οικονομία χρόνου και πόρων,
• αποτελεσματικότητα,
• ασφάλεια,
• διασφάλιση ποιότητας εργασίας και
• προστασία περιβάλλοντος

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής έχει την επαγγελματική ικανότητα να αναλαμβάνει ειδικές εργασίες που του ανατίθενται στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπου εργάζεται. Και είναι επίσης ικανός, να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα στο χώρο εργασίας του.
Επιπλέον, επειδή έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, προσαρμόζεται στις επερχόμενες αλλαγές των καθηκόντων του.

Η φοίτηση ορίζεται σε πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου τα τέσσερα εξάμηνα είναι θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
Ο ειδικευόμενος προχωρά σε εξετάσεις πιστοποίησης και λαμβάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους το κρατικό δίπλωμα που είναι επιπέδου 5.

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε:
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν με την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων
• Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων
• Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών)
• Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων
• Αυτοκινητοβιομηχανίες
• Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
• Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
• Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τεχνικός Μηχανοτρονικής