Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Είσαι άτομο με ανεπτυγμένο το αίσθημα της βοήθειας προς το συνάνθρωπο;

Σπούδασε Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με ειδικές Παθήσεις.

Ο/Η απόφοιτος/η της ειδικότητας Ι.Σ.Α.Ε.Κ. «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» διαθέτει τα εξής προσόντα:

• Συμμετέχει ενεργά στους θεραπευτικούς χειρισμούς, σε όλες τις φάσεις της ψυχικής νόσου
• Συναισθάνεται και κατανοεί τις ανάγκες των ψυχικά πασχόντων
• Οικοδομεί υποστηρικτική σχέση με τον ασθενή και υποστηρίζει την οικογένεια του ψυχικά πάσχοντα
• Βοηθά & υποστηρίζει τον ψυχικά πάσχοντα, προκειμένου να ενταχθεί στο περιβάλλον του τμήματος
• Εφαρμόζει όλες τις ιατρικές οδηγίες, με στόχο την προστασία, τη βελτίωση και - σταδιακά - την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς
• Συμμετέχει στην άρση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού
• Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας
• Επιλέγει, προμηθεύεται, τα απαραίτητα υλικά εργασίας ( εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα)
• Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς ή αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές, κατά περίπτωση, που πληρούν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ασφαλείας δεδομένων, πάντα υπό την εποπτεία Νοσηλευτή
Η φοίτηση ορίζεται σε πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου τα τέσσερα εξάμηνα είναι θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Ο ειδικευόμενος προχωρά σε εξετάσεις πιστοποίησης και λαμβάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους το κρατικό δίπλωμα που είναι επιπέδου 5.

Τομείς απασχόλησης

• Ιδιωτικά ή Δημόσια Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
• Ιδιωτικά ή Δημόσια Νοσοκομεία που διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα
• Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές για άτομα με Ψυχικές Παθήσεις
• Κοινοτικά Κέντρα
• Μονάδες Επανένταξης
• Κέντρα Ψυχικής Υγείας
• Μονάδες Απεξάρτησης
• Δημόσιες κλινικές για άτομα με ειδικές παθήσεις
• Ιδιωτικές κλινικές για άτομα με ειδικές παθήσεις
• Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
• Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ, πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.α.)
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις