Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Οι έντονοι ρυθμοί και οι προκλήσεις , είναι αυτό που χαρακτηρίζει το επάγγελμα του Β. Νοσηλευτή Χειρουργείου. Η ειδικότητα αυτή σου εξασφαλίζει μοναδική καριέρα καθώς θα βιώσεις μεγάλες συγκινήσεις.

Ο/η Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου συμμετέχει μετά από ανάθεση, επίβλεψη και ευθύνη του υπεύθυνου νοσηλευτή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή.

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες είναι οι ακόλουθες:

• Επαγγελματισμός (ενσυναίσθηση, εχεμύθεια, ευγένεια, υπευθυνότητα).
• Δεξιότητες επικοινωνίας – ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων.
• Γνώση και επικαιροποίηση των τρεχουσών κατευθυντηρίων οδηγιών της εκτέλεσης χειρουργικών επεμβάσεων.
• Η τεχνολογία των μηχανημάτων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο χειρουργείο.

Έτσι ο «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, είναι σε θέση να:
• Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας υγιεινής και αποστείρωσης που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χειρουργείων.
• Επιλεγεί, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούμενων επεμβάσεων στα πλαίσια των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας τα απαραίτητα υλικά εργασίας (εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμός, αναλώσιμα, κ.λπ.).
• Συντάσσει και ενημερώνει έντυπα και βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς (Χειρουργικό Νοσηλευτικό Φυλλάδιο, στατιστικά έντυπα, κ.λπ.).
• Συμμετέχει ενεργά στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων με την ιδιότητα του Βοηθού Νοσηλευτή Εργαλειοδότη ή Βοηθού του Νοσηλευτή Κίνησης.
Προετοιμάζει και διευθετεί την χειρουργική αίθουσα.

Η φοίτηση ορίζεται σε πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου τα τέσσερα εξάμηνα είναι θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.
Ο ειδικευόμενος προχωρά σε εξετάσεις πιστοποίησης και λαμβάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους το κρατικό δίπλωμα που είναι επιπέδου 5.

Τομείς απασχόλησης

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο/η καταρτιζόμενος/η, έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον/την καθιστούν ικανό/ή να εργαστεί σε ολόκληρο το φάσμα των δομών περίθαλψης, όπως:
• Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των Δημοσίων ή Ιδιωτικών Νοσοκομείων (ενηλίκων και παίδων)
• Μονάδες εμφραγμάτων των Δημοσίων ή Ιδιωτικών Νοσοκομείων
• Μονάδες Καρδιοχειρουργικές
• Μονάδες Θωρακοχειρουργικές
• Μονάδες Εγκαυμάτων
• Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
• Μονάδες Πρόωρων Νεογνών
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου