Βοηθός Νοσηλευτικής – Γενικής Νοσηλείας

Αν έχεις τη διάθεση προσφοράς προς το συνάνθρωπο είσαι στη σωστή κατεύθυνση.

Ο/Η Βοηθός Νοσηλευτή Γενικής Νοσηλείας δεν είναι ένα απλό επάγγελμα είναι λειτούργημα καθώς προσφέρει τις γνώσεις αλλά και τις υπηρεσίες του στο συνάνθρωπο με πραγματικό ενδιαφέρον και ευγένεια ψυχής.


Για να θεωρηθεί κανείς επιτυχημένος στον τομέα αυτό θα πρέπει να διαθέτει τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα:

Τα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο απόφοιτος είναι Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, με βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις της ειδικότητα της Γενικής Νοσηλείας.

Τα ουσιαστικά προσόντα είναι να σέβεται τα δικαιώματα των ασθενών, να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους, να διαθέτει ενσυναίσθηση, αίσθημα υπευθυνότητας, πραγματικό ενδιαφέρον, ευγένεια, εχεμύθεια, ευελιξία, να διαθέτει την ψυχική υποδομή ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε επείγουσες και δύσκολες καταστάσεις.

Το σημαντικότερο είναι να χαρακτηρίζεται ο επαγγελματίας υγείας από ισορροπία νου, σώματος και πνεύματος.
Η φοίτηση ορίζεται σε πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου τα τέσσερα εξάμηνα είναι θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Ο ειδικευόμενος προχωρά σε εξετάσεις πιστοποίησης και λαμβάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους το κρατικό δίπλωμα που είναι επιπέδου 5.

Τομείς απασχόλησης

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο/η καταρτιζόμενος/η, έχει αποκομίσει όλες τις γνώσεις που τον/την καθιστούν ικανό/ή να εργασθεί σε :

• Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία
• Δημόσιες ή Ιδιωτικές Κλινικές
• Κοινοτικά Κέντρα
• Γηροκομεία
• Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
• Κέντρα Υγείας
• Δομές κοινωνικής πρόνοιας (ΚΗΦ, πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι κ.ά.)
• Ψυχιατρικές δομές
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βοηθός Νοσηλευτικής – Γενικής Νοσηλείας